Nama Bagus Untuk Anak Laki Laki Islam Yang Modern

Nama bagus untuk anak laki laki sudah seharusnya Anda jadikan pilihan yang tepat, tetapi dalam menentukan sebuah nama pastikan nama tersebut memiliki arti yang baik, dan dalam menentukan sebuah nama biasanya nama yang di ambil adalah nama yang sesuai dengan agama kepercayaan masing masing, seperti yang beragama kristen kebanyakan nama nama yang di ambil adalah nama dari agama kristen dan juga agama lain seperti agama hindu pastinya nama nama yang di ambil juga tidak jauh dari nama nama yang berasal dari agama tersebut.

Nah untuk Anda yang beragama islam nama bagus untuk anak laki laki islam pastikan nama tersebut menjadi pilihan Anda ketika Anda di karuniai seorang bayi laki laki, dan nama nama yang berasal dari agama islam kebanyakan tidak ketinggalan jaman meskipun nama nama tersebut sudah dipakai oleh orang orang terdahulu, dan di jaman sekarang pun masih banyak yang menggunakannya terlebih lagi nama tersebut tidak terdengar ketinggalan jaman

Nama Bagus Untuk Anak Laki Laki

Abdul Falah Eka Cahya (Nama yang bermakna) hamba yang beruntung menjadi satu cahaya untuk sesama

Abdul Hadi Khabir (Nama yang bermakna) hamba Allah yang kaya dan sempurna

Abdullah Hafiz Dhiaurrahman (Nama yang bermakna) hambaNya yang bersinar penuh kasih dan menjadi pelindung bagi sesama

Abdullah Rafif (Nama yang bermakna) hambaNya yang berbudi pekerti

Abdullah Tahsin Pramudya (Nama yang bermakna) hamba Allah yang gemar memperbaiki dan bijaksana

Abdullah Umran Assunni (Nama yang bermakna) hamba Allah yang penuh dengan kemakmuran dan merupakan seorang ahli sunnah

Abdullah Majid Tsurayya (Nama yang bermakna) hamba Allah yang sangat mulia seperti gugusan bintang

Abdun Khabir Munawwir (Nama yang bermakna) hamba Allah yang sempurna dan bercahaya

Abi Shafwan Arifuddin (Nama yang bermakna) laki-laki yang berpikiran jernih dan memahami agama Islam

Abiyu Abdu Mubarak (Nama yang bermakna) hamba Allah yang mulia jiwanya dan diberkahi hidupnya

Addar Quthni Karim Izzatul (Nama yang bermakna) yang dimuliakan dan dihormati laksana imam perawi haddits

Adib Putra Haya (Nama yang bermakna) laki-laki yang berbudi baik dalam kehidupan

Aditya Irfanul Ad-Din (Nama yang bermakna) yang pandai dalam ilmu agama dan bijaksana

Aditya Zainul Muttaqin (Nama yang bermakna) pandai dan menjadi perhiasan bagi orang yang bertakwa

Adskhan Fahmi Fawwaz (Nama yang bermakna) ksatria yang memiliki pemahaman/wawasan luas dan selalu beruntung

Ahmad Ghulam Fahruddin (Nama yang bermakna) pemuda terpuji yang menjadi kebanggan agama

Ahmad Makarim Hakim (Nama yang bermakna) laki-laki yang terpuji, mulia hidupnya, dan penuh kebijaksanaan

Amiruddin Adlan Mahasin (Nama yang bermakna) pemimpin agama yang adil dan penuh kebaikan

Amiruddin Majid Ubaidillah (Nama yang bermakna) hamba Allah yang sangat mulia dan merupakan pemimpin agama Islam

Anwar Ulumuhul Kabir (Nama yang bermakna) laki-laki dengan berbagai ilmu, bercahaya, dan sempurna

Arif Tamam Aziz (Nama yang bermakna) laki-laki perkasa yang sangat sempurna kebijaksanaannya

Arif Umran Tajuzzaman (Nama yang bermakna) laki-laki bijaksana yang penuh dengan kemakmuran dan merupakan mahkota zaman

Ashim Shalih Taqiyyuddin (Nama yang bermakna) laki-laki shaleh yang menjauhi maksiat dan sangat bertaqwa dalam agama

Aziz Manshur Umair (Nama yang bermakna) laki-laki yang sangat perkasa dan seorang prajurit yang menang laksana Umair

Azzam Tsawab Mustaqim (Nama yang bermakna) yang berniat baik, menempuh jalan yang lurus, dan mendapatkan pahala karenanya

Bagas Marwan Alauddin (Nama yang bermakna)  laki-laki yang kuat dan mulia dengan urusan yang lurus

Daffa Jihad Fisabilillah (Nama yang bermakna) pria yang kuat bertahan dalam perjuangan di jalan Allah

Daffa Karim Ansharri (Nama yang bermakna)  laki-laki penyayang dan mulia yang memiliki pertahanan yang kuat

Daffa Shadiq Nasrullah (Nama yang bermakna) laki-laki yang jujur dan pertahanan imannya kuat, serta mendapat pertolongan dari Allah

Faisal Hanif Mufida (Nama yang bermakna) laki-laki muslim yang berguna dan dapat memisahkan antara haq dan bathil

Fauzi Alimuddin (Nama yang bermakna) sang pemenang yang penuh dengan ilmu agama Islam

Ghani Putra Mubarak (Nama yang bermakna) anak laki-laki yang diberkahi kemewahan

Gilang Ayyasy Umran (Nama yang bermakna) laki-laki yang bercahaya terang dan panjang umur serta hidupnya penuh kemakmuran

Habibi Eka Hadaya (Nama yang bermakna) laki-laki kesayangan pertama sebagai hadiah dari Allah

Hadil Zayan Muntasir (Nama yang bermakna)  laki-laki juara yang sangat elok wajahnya dan dijadikan tuntunan bagi sesama

Hasib Ghandur Dzulhannan (Nama yang bermakna) pemuda rupawan yang berketurunan mulia dan penuh kasih sayang antar sesama

Imam Nur Mahardika (Nama yang bermakna) pemimpin umat yang berilmu dan menjadi cahaya

Irfan Yusran (Nama yang bermakna)  yang berpengetahuan dan memiliki kekayaan

Javier Aktam Khairullah (Nama yang bermakna) kebaikan dari Allah yang terang dan mulia

Jinan Makarim Safaraz (Nama yang bermakna) laki-laki bagaikan taman yang mulia dan dihormati

Jufri Rijal Sajana (Nama yang bermakna) laki-laki bijaksana dan kuat laksana seekor singa

Jundullah Ulya Ar-Rabih (Nama yang bermakna) prajurit yang mulia dan tinggi kedudukannya serta sangat beruntung

Kamil Putra Majid (Nama yang bermakna) anak laki-laki yang memiliki sifat baik dan terpuji

Karim Abdullah Ushaim (Nama yang bermakna)  hamba Allah yang sangat mulia dan terpelihara dari keburukan

Karim Malik Syihabun (Nama yang bermakna) berdaulat dan  mulia seperti bintang

Karim Tabi Al-Wafi (Nama yang bermakna) pengikut ajaran islam yang mulia dan memancarkan kesempurnaan

Khabir Ulwan Shiddiq (Nama yang bermakna) laki-laki yang tinggi kedudukannya, terpuji sifat benarnya, serta ahli dalam bidangnya

Khairuddin Mufid Hanan (Nama yang bermakna) anak laki-laki yang dikaruniai dan memberi manfaat bagi sesama untuk kebaikan agama

Lutfhi Hadi Hamizan (Nama yang bermakna)  laki-laki lembut nan cerdik dan selalu mendapat petunjuk

Majid Ashim Shalih (Nama yang bermakna) laki-laki yang sangat mulia dan jauh dari maksiat serta baik perilakunya

Malik Abdu Al-Hadi (Nama yang bermakna) hambaNya yang berdaulat dan selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT

Misbah Sa’dan Wibowo (Nama yang bermakna) laki-laki bijaksana yang menyinari hati orang-orang dan membahagiakan

Mudrik Sava Zorina (Nama yang bermakna)  laki-laki berilmu yang penuh dengan ketenangan dan kemakmuran

Mufid Sa’dan Al-Ihsan (Nama yang bermakna) pemberi manfaat yang penuh dengan kebaikan dan selalu dapat membahagiakan

Muhammad Azzam Nurwahid (Nama yang bermakna) yang terpuji laksana Muhammad, berkemauan baik, dan menjadi cahaya utama

Muhammad Rafa Azka Putra (Nama yang bermakna) anak lelaki yang suci, membawa kebahagiaan, dan insya Allah terpuji akhlaknya laksana nabi Muhammad

Munir Amzari (Nama yang bermakna) lelaki yang mendapatkan cahaya kemuliaan

Mustain Rusydan Al Afsari (Nama yang bermakna) laki-laki yang meminta pertolongan dalam menunjukkan jalan lurus bagi sesamanya, untuk menjadi lebih baik

Nafis Karim Rahman (Nama yang bermakna) laki-laki berharga serta mendapat kemuliaan dari Allah Yang Maha Pengasih

Nara Jayyid Uzmah (Nama yang bermakna) orang baik yang mendapat keagungan dari Allah SWT

Naufal Nasrun Hakim (Nama yang bermakna) pemuda tampan yang senang menolong dan bijaksana (adil)

Naufal Zumarullah Ulyaddin (Nama yang bermakna) pria yang diberi ketampanan olehNya dan menjadi pemuka agama

Naufal Khabir Mustain (Nama yang bermakna) pria tampan dan sempurna yang selalu diberi pertolongan olehNya

Naufal Tsawab Mustaqim (Nama yang bermakna) pemuda tampan yang mendapat pahala karena jalannya lurus (mengikuti Allah)

Putra Amin Dzulhilmi (Nama yang bermakna) anak laki-laki yang sabar dan sebagai penjaga amanah yang baik

Putra Ghazy Fadhilah (Nama yang bermakna) pejuang laki-laki yang utama

Putra Juhlan Muammar (Nama yang bermakna) laki-laki yang mulia dan berumur panjang

Putra Khawas Syarafu (Nama yang bermakna) anak lelaki mulia yang beramal dengan ikhlas

Putra Mahasin Tamam (Nama yang bermakna) anak laki-laki sempurna yang penuh dengan kebaikan

Putra Tamam Mushoddiq (Nama yang bermakna) anak laki-laki yang mempercayai Allah dan sangat sempurna

Rahmat Gibran Ramadhan (Nama yang bermakna) anak pandai yang merupakan nikmat dari Allah di bulan suci Ramadhan

Raihan Putra Salman (Nama yang bermakna) laki-laki yang wangi dan penuh dengan keselamatan

Rijal Daffa Mubarak (Nama yang bermakna) laki-laki yang dikaruniai pertahanan yang sangat kuat

Robih Wahid Rodhya (Nama yang bermakna) yang beruntung dan sangat dermawan, serta penuh keikhlasan dalam berbagai hal

Rusydan Rustam Taqiyyuddin (Nama yang bermakna) laki-laki berani yang berada di jalan lurus dan sangat bertakwa dalam agama

Rusydi Uzmah Al-Hakim (Nama yang bermakna)  laki-laki yang mendapatkan petunjuk dan keagungan dari Allah Yang Maha Bijaksana

Sakya Najid Al-Hadi (Nama yang bermakna) laki-laki gagah berani sebagai penyejuk dan membahagiakan

Shadiq Aziz Mahasin (Nama yang bermakna) laki-laki jujur yang sangat agung dan penuh dengan kebaikan

Shadiq Izzatul Aziz (Nama yang bermakna) jujur, dihormati, dan agung

Shakti Marwan Maqamul (Nama yang bermakna) seseorang dengan energi besar yang menjadi wadah untuk meluruskan suatu urusan

Sharimul Abdun Ulumuhul (Nama yang bermakna) hamba Allah yang membela untuk kebaikan dan mempunyai banyak ilmu

Shofwan Ulya Izzulhayat (Nama yang bermakna) laki-laki dengan cinta tulus yang utama dan hidupnya penuh dengan kemuliaan

Sina Ulya Shihabuddin (Nama yang bermakna) semoga menjadi sepertI bapak kedokteran Islam  dan mulia seperti meteor agama

Syarif Abdul Hamid (Nama yang bermakna) hambaNya yang terpuji dan terhormat

Tamim Nara Khabiruddin (Nama yang bermakna) sosok yang kuat dan baik dalam memahami agama

Tsaqib Shafwan Nasruddin (Nama yang bermakna) menolong agama dengan cinta yang tulus dan tepat

Tsauban Rizqullah Ad-Din (Nama yang bermakna) laki-laki yang berkumpul dalam kebaikan dan mendapatkan rezeki berlimpah dan berguna bagi agamanya

Tsauban Shadiq Hasan (Nama yang bermakna)  laki-laki baik yang sangat jujur dan selalu berkumpul dengan kebaikan

Tsawab Rodhya Shaibun (Nama yang bermakna) yang mendapat pahala, ikhlas memberi, serta sangat tepat perhitungannya

Ubaidillah Majid Al-Munir (Nama yang bermakna) hamba Allah yang bercahaya dan mulia

Ulwan Rusydi Abdun (Nama yang bermakna) laki-laki yang tinggi kedudukannya dan menunjukkan jalan yang benar, serta termasuk hamba terbaikNya

Utsman Shorim Muntasir (Nama yang bermakna) nama khalifah ketiga yang mempunyai keberanian tinggi dalam membela agama dan menang melawan keburukan

Wahid Aziz Tsawab (Nama yang bermakna) laki-laki dermawan yang mendapat pahala dari kebaikan yang agung

Wahid Karimuddin (Nama yang bermakna)  lelaki dermawan dan mulia dalam agamanya

Wahid Khairullah Shahibu (Nama yang bermakna) laki-laki yang dermawan dan mendapatkan kebaikan dari Allah

Wahid Syarifuddin (Nama yang bermakna) lelaki dermawan yang menjadi keutamaan bagi agama Islam

Wali Misbah Makarim (Nama yang bermakna) laki-laki mulia yang melindungi dan menjadi penerang untuk sesama

Yahya Tamam Wahib (Nama yang bermakna) karena memberi/menolong menjadi kebahagiaan yang sempurna baginya

Yazid Makarim Alim (Nama yang bermakna) laki-laki yang berilmu dan selalu bertambah kemuliaannya

Zuhdi Maimun Mansur (Nama yang bermakna) yang zuhud dan diberkahi dengan kemenangan

Dari urutan nama di atas Anda bisa menggabungkan nya dengan nama lain seperti nama jawa atau nama sansekerta dan nama nama lainnya untuk di jadikan nama depan atau nama belakang dengan tujuan supaya menghasilkan nama yang modern, itu saja yang bisa saya informasikan semoga membantu.
Facebook CommentsShowHide